U 2013. godini udruga Stijena započela je značajnu fazu u svom razvijanju, a to je sustavan rad na međunarodnoj suradnji. Udruga je naime postala dio europske mreže udruga za borbu protiv ovisnosti EURAD (Europe against drugs) sa sjedištem u Bruxellesu.

Formirana je i međunarodna mreža rehabilitiranih ovisnika RUN (Recovered users network). Sastanci mreže se organiziraju jednom do dvaput godišnje, a s proširivanjem aktivnosti i ulaskom u zajedničke projekte očekuje se jače umrežavanje. Osim toga, udruga Stijena u suradnji s udrugama sličnog profila iz zemalja regije već osam godina sudjeluje u organizaciji međunarodne konferencije bivših ovisnika u Sarajevu.

Neke od tih udruga su također članovi RUN-a i EURAD-a. Naš cilj je ojačati međunarodne aktivnosti, prenijeti naša pozitivna iskustva i dobre prakse na druge udruge u regiji i šire, ali i učiti od drugih.