Međunarodna konferencija o zaštiti mentalnog zdravlja

Stijena je i na domaćem terenu dobila priliku participirati u međunarodnim aktivnostima. Naime, 9. i 10. 3. u hotelu Westin održana je Međunarodna konferencija o zaštiti mentalnog zdravlja u organizaciji nizozemskog Trimbos Instituta, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva RH. Naš predstavnik sudjelovao je u radionici “Kako uključiti zajednice u zdravstvenu skrb o duševnom zdravlju” koju je moderirao dr. Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, dugogodišnji suradnik i stručna podrška udruge Stijena. Na ovaj način smo imali priliku predstaviti Projekt resocijalizacije koji udruga uspješno provodi u partnerstvu s Klinikom za psihijatriju Vrapče, a uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo. Koristimo i ovu priliku da se zahvalimo Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za zdravstvo, Klinici za psihijatriju Vrapče na potpori i suradnji, vjerujemo da će ovakvih susreta i prilika da se govori o nekim ohrabrujućim i pozitivnim primjerima stručnog psihijatrijskog rada i suradnje stručnjaka s nevladinim sektorom biti još više.
U svakom slučaju, ovo “gostovanje” je bilo ugodno i poticajno iskustvo.