Udruga „Stijena“ osnovana je 2001. godine, a svoj aktivniji rad bilježi od početka 2002. godine. Udruga redovito održava sastanke otvorene za javnost, svakog ponedjeljka u prostorijama Mjesne zajednice Eugen Kvaternik u Zvonimirovoj 68 (Zagreb) u 18h. Ponosimo se činjenicom da od 2002. godine do danas nije propušten ni jedan sastanak. Od 2001. godine do danas je prisustvovalo ukupno oko 2300 osoba.

Trenutno služimo kao most i potpora ljudima za odlazak u terapijske zajednice (tzv. komune) u koje je posljednjih godina otišlo više od 90 osoba. U svom redovnom radu, savjetujemo i roditelje ovisnika. Također, svoju ulogu vidimo i u pomaganju osobama koje se vraćaju s uspješno završene rehabilitacije u redovan život. Više je osoba nakon završetka programa u terapijskim zajednicama počelo aktivno doprinositi cjelokupnom radu Udruge.

Kao važan dio aktivnosti treba spomenuti posjete bolnicama (Vinogradsku bolnicu i bolnicu u Vrapču posjećujemo redovito) tijekom kojih razgovaramo sa sudionicima grupe te ih motiviramo da prihvate pomoć i nastave s liječenjem. Od 2011.g. u bolnici Vrapče provodimo projekt “Daj sebi šansu,ti si poseban!” kroz niz tematskih radionica s ciljem motiviranja osoba koja se nalaze na bolničkom liječenju za nastavak liječenja i resocijalizaciju nakon oporavka.

Godinama već posjećujemo kaznionice u Lepoglavi, Glini i Požegi. Jedan od glavnih ciljeva nam je poticaj korisnika na razvijanje zdravih stilova života, usvajanje socijalnih vještina te obnova odnosa u obiteljima korisnika.

Naša želja je da svojim primjerom, iskustvom i znanjem prenesmo radost življenja u potpunoj slobodi od svake ovisnosti.