Triple R – Beč

Beč je bio predzadnja destinacija na koju je Stijena uputila svog predstavnika u sklopu projekta Triple R. Put je bio kratak (12.-14.3.), ali sadržajan. U nedjelju 12.3. održan je konstruktivan sastanak projektnog tima na kojem smo planirali aktivnosti za drugu fazu projekta, navečer istog dana članovi projektnog tima su sudjelovali na sastanku WFAD, a u ponedjeljak je na side eventu u UN- ovoj zgradi u sklopu CND-a projekt predstavljen zainteresiranim sudionicima. Osim toga, održan je i zanimljiv RUN-ov side event na kojem su predstavljeni znanstveni uvidi u ideju o potpunom oporavku, i to uvidi koji idu u prilog oporavku. Istraživanja pokazuju da su pojedinci potpuno oporavljeni od ovisnosti često korisniji i aktivniji članovi društva od “običnih” ljudi. Zato je ulaganje u oporavak isplativo iz više aspekata, onog financijskog, ali prije svega onog ljudskog. Na spomenutom side eventu su sudjelovali i predstavnici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, kao i članovi Triple R projektnog tima. Posljednje putovanje u sklopu Triple R projekta je u Bruxelles.